Home

  Contact


  Genealogie

  Domeintje

  Archives

 Portal
Verburgt Genealogy

Verburgt Genealogie.
Op deze website staat de stamboom van Verburgt en gaat terug tot ca 1600, het jaar waarin Steven Verburght waarschijnlijk geboren werd.

Verburgt Genealogy.
On this website you find the Familytree of Verburgt and dates back to about 1600 when Steven Verburght was born. Several other Verburgt Familytrees are linked.


Domeintje.net* is de portal waar alle websites staan vermeld die door ons zijn gemaakt en worden onderhouden, zoals:

Domeintje.net* is the portal where all websites are mentioned which are made and maintained by us, like:

 Startpagina Wassenaar
 Verburgt Archives
 Liesbeth Osinga
 Jaqui Martin
 
  ® V E R B U R G T