The V E R B U R G T   Genealogy Site Verburgt

flag De Verburgt stamboom gaat terug tot ca 1600, het jaar waarin Steven Verburght waarschijnlijk geboren werd. De achternamen Verburght, Verburcht, Verborcht kwamen voor, echter in de 18e eeuw werd het Verburgt.
N.B.: Er zijn verschillende wapens gevonden voor familie Verburght en Verborcht in Utrecht / Gelderland, familie Verburcht in Noord-Holland. Het familiewapen is gebaseerd op een gevonden oud lakafdruk, die aan de familie (Gelderse tak) zou toebehoren.


flag The Verburgt family-tree dates back to about the year 1600, probably the year of birth of Steven Verburght. The family-names Verburght, Verburcht, Verborcht were used, but in the 18th century the name became Verburgt.
Note: There are found different coats of arms for the family Verburght/ Verborcht (Utrecht/ Gelderland), and for the family Verburcht (Noord-Holland). The coat of arms on this page was found as a print on an old document and belongs to the family from Gelderland.

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming.
Neither this website nor site content may be displayed in public, copied, published, reproduced, stored in any medium without preceding authorisation.